Öregmalom életmódház
Iratkozzon fel hírlevelünkre!

A szingli nő


Az angolszász single, a magyar egyedülálló szó, ill. az elmagyarosodni látszó szingli vajon ugyanazt a jelenséget, ugyanazt a kifejezést vetíti elénk vagy nyelvünk differenciálódása és/vagy „dúsulása” következtében hangulatilag, vagy a jelentéshordozásban árnyalt különbségek érhetők tetten?

Kezdjük talán az eredeti magyar kifejezéssel, az egyedülállóval! Vizsgáljuk meg ezt a kifejezést, bontsuk ki, mint egy csomagot, próbáljuk fel, mint egy ruhát és figyeljük meg, hogy érezzük magunkat benne. Aszó eredeti töve az egy, mely egységet, összességet és mindenséget is jelent. Az egyed már valamilyen fajnak a képviselőjét juttatja eszünkbe, aki önmagában jelenik meg. Az egyedül szó hangulata őszies, alkonyodó, szomorú vasárnapok juthatnak eszünkbe hallatán, netán barátok és rokonok nélkül megült ünnepek, évfordulók, karácsonyok. Az egyedül áll, kifejezés nem írandó egybe, valami fajta fenséget, méltóságot hordoz, mint egy nagy fa, melynek hely kell, a tisztás közepén áll tartva és táplálva ágak, levelek, madarak és bogarak sokaságát. Karjai közt kel fel a nap és éjszaka a csillagok sem átállanak megállni egy-két percre ágai között egy kis csillagközi beszélgetésre. És most jutottunk el szavunkhoz, mellyel ismerkedünk: egyedülálló. Érezzük, hogy megint egészen más kép jelenik meg hallatán képzeletbeli szemünk előtt.  Az egyedülálló nő kissé kesernyés, kicsit szomorkás, ugyanakkor erős, sokszor önmagában hordja a női megtartó és a férfi teremtő erőket. A női védő tápláló és a férfi szabályozó funkcióját is. Az egyedülálló nő időnként kirekesztett, csodabogár, munkájában azonban elismert, sikeres, gyakran gyermekeit is egyedül nevelő nő, aki vállalja sorsát. Máskor barátok igyekezete zsongja körül, hogy partnert találjon, gyakran hívják olyan összejövetelekre, melyekre egyedülálló férfiakat is hoznak, akik vagy megrögzött agglegények, vagy a mamával élő féltett egykék, túlkoros „gyerekek”, akik még a bátortalan kísérletektől is visszariadnak. Így azután általában minden marad a régiben.

Most keressük fel a single szót, mely ugyancsak egyedülálló-t jelent, de hangulatilag attól igen messze áll, a maga tárgyilagos, lakonikus szinte tudományos vagy áltudományos értekezésekbe kívánkozó hangsorával. Általában magasan képzett, több diplomával rendelkező, professzor asszonyok, intézet igazgatók, jól menő vállalkozások, nem ritkán nagy vagyon fölött rendelkező vezetői a single-k. Ez a kifejezés gyakran magában hordja, ne is próbálkozzatok, az én időmbe nem férnek bele az ismerkedéssel, udvarlással kapcsolatos fölös és unalmas időtöltések. Ritkán a single nő „érdek” házasságot köt, legtöbbször az érzelmi élet teljes kizárásával, ill. háttérbe szorításával. Ezek a házasságok azután arról szólnak, hogy gyarapítsuk a vagyonunkat, szélesítsük a vállalkozásunkat, nagyobb lehetőségekre tegyünk szert a tudományos életben, stb. Ebbe a kapcsolatba  nem fér bele a gyermek, a vele való vesződség, anyagi veszteség, kiesés a munkából, a szórakozásról, utazásról való lemondás lehetősége  távol tartja a gyermekvállalás  gondolatát is a single-től.

Ez persze a magyar nyelvben előforduló single jelentéshordozása, az angol anyanyelvűek, bizonyára tudnának róla sokkal árnyaltabb hosszú tanulmányokat fogalmazni, melynek lehet, hogy jelentése a mi egyedülálló szavunkhoz van közelebb.

És most érkeztünk el a címben megjelenített szingli kifejezéshez, melynek csengettyűhöz hasonló hangzásában van valami játékos, valami figyelem felhívó, mint amikor az ember tudja, hogy valami készülőben van, izgalommal öltözködik, a változást hordozó jövő üzenetét érezzük a bőrünk alatt. Ismerkedés elején hangzik sokszor el:
- Férjezett?
- Nem szingli vagyok. - és a megkérdezettnek nevet a szeme, összecsörrenek a karperecek a csuklóján, nevetés játszik az ajka körül.
A szingli nők nem feltétlenül elváltak, legtöbbször nincs gyermekük, sok esetben volt már néhány partnerkapcsolatuk, melyek általában kiüresedtek, elmúltak és azzal a legyintéssel: ó, ő nem is az igazi volt, már indulnak is új ismeretségek után. 

A szingli nők általában nem megrögzött szinglik, szívesen mondanak le erről a státuszról egy ígéretes, jó kapcsolat miatt. Maga a kifejezés is átmenetit, éppen most-ot jelöl, sokszor még egy felhívó jelentéstöbblettel is rendelkezve, most gyere, mert nem sokáig leszek ebben az elérhető állapotban!

Vannak azután kissé megrögzöttebb szinglik, akik csoportot alkotnak, együtt mennek szórakozni, esetleg külföldre, státusz szimbólumot kreálnak a szingli-ségből. Az ilyen csoportok klubokba, vacsorázni és sportolni is gyakran együtt járnak. Ha azonban egy társuk partnerkapcsolatba lép, szinte megvetik, kiközösítik. Ők azok, akik racionalizációkat gyártanak a szingliséghez, megmagyarázzák, hogy ez miért jó nekik, egymásnak mesélve olyan férfiakról, akik minimum méltatlanok az együttélésre. Gyakran férfigyűlölők, és  elég sűrűn kerülnek ki köreikből feministák.

Rajta Kedves Hölgytársaim, most el lehet dönteni, hogy önök, egyedülállóak, single-k, vagy a szingli nők mely csoportjában tartozónak vélik magukat!

Miközben e sorok írója azt reméli, hogy olvasói közül sokan választják a szingliség, a single-ség és az egyedülállóság helyett a tartós partnerkapcsolatot, mi több a házasságot, hiszen a családnál alkalmasabb terepet a gyermekvállalásra, gyermeknevelésre és a házastársak együttlétére még nem találtak ki. Így lesz azután a férjnek fele-sége a házastársa.

DR. Sineger Eeleonóra


Szerző: Dr Sineger Eleonóra